Hlášení havárií:

Ve všední dny (Po – Pá) je možné havárie týkající se společných prostor v domě hlásit provozním technikům:

Nezhybová Dana tel. 581 290 224 spd@prerov.cz
Fialová Vladimíra tel. 581 290 240 fialova@prerov.cz
Dvorský Petr tel. 581 290 280 dvorsky@prerov.cz

Rozvody tepla, vody, kanalizace:

Teplo Přerov a.s.

Poskytovaná havarijní služba spočívá v zajištění pracovníků dodavatele tepla a teplé užitkové vody (TUV) za účelem následného odstranění nebo zabezpečení vzniklé závady (havárie) takovým způsobem, aby bylo zabráněno dalšímu vzniku škod.

 • odstavení prasklého radiátoru
 • odstavení vadného úseku topení
 • odstavení studené a teplé užitkové vody
 • opravárenská činnost
 • konzultační a poradenská činnost

Havarijní služba je poskytována prostřednictvím dispečinku

 • č. tel. 581 217 324 v d­obě od 5:00 do 22:00.
 • č. tel. 606 678 001 v d­obě od 23:00 do 5:00.

Provoz dispečinku od 1. června do 31. srpna je od 500 hod. do 2200 hod.

RWE

Hlášení o poruchách na plynárenských zařízeních a poruchách na dodávkách zemního plynu jsou přijímána přednostně na telefonním čísle 1239, které obsluhuje dispečink RWE nepřetržitě 24 hodin denně.

Telefonní číslo pro hlášení o poruchách 1239 platí na celém území České republiky ve veřejné telefonní síti, z pevné linky a z mobilního telefonu se vytáčí bez předčíslí, stejně jako čísla hasičů, záchranné služby a policie

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:

 • poruchu dodávky zemního plynu do místa spotřeby
 • veškeré úniky zemního plynu
 • závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání RWE
 • závady na měřicím zařízení (plynoměru)

Upozornění :

Pohotovostní linka RWE vyřizuje pouze poruchy v dodávce zemního plynu, poruchy na zařízení provozovaných RWE a situace spojené s obecným ohrožením v souvislosti s provozem plynárenské sítě.

Poruchy na plynových spotřebičích a domovních rozvodech zemního plynu pohotovostní služba zabezpečuje pouze proti vzniku dalších škod uzavřením hlavního uzávěru plynu. Pohotovostní služba nezajišťuje opravy a údržbu odběrného plynového zařízení (OPZ).